Håbols Fibernet ekonomisk förening

är en förening som från början skapades i syfte att driva ett projekt för utbyggnad av fibernät i Håbol med omnejd. Området utökades sedan till att omfatta nordöstra Dals-Ed avgränsat av järnvägen i söder, Stora Lee i väster och kommungränsen i öster. 

Därefter har många mil fiber grävts ner och sänkts i sjöar så att vi nu står färdiga med ett fullt utbyggt fibernät väl rustat att klara framtidens ökade krav på kapacitet för all form av multimedia och kommunikation.

Det ursprungliga syftet med föreningen är numera uppfyllt och arbetet färdigt. Föreningens funktion har övergått till att hantera löpande frågor som service och underhåll, tillkommande anslutningar, skadehantering, mm.


Vem vänder jag mig till?

Ett fibernät har olika delar och tekniken är avancerad. Därför måste hanteringen vara enkel.

Ansvarsområdena liknar försörjningen av elström. Där finns en uppdelning på elleverantör och nätleverantör. Alltså en aktör som säljer själva strömmen till dig och en aktör som transporterar den till ditt hus.

På samma sätt fungerar det med bredband. Tjänsteleverantören säljer TV, telefoni och bredband. Kommunikationsoperatören ser till att tjänsterna hamnar i ditt hus. 


Om någon av dina tjänster inte fungerar ska du vända dig till den aktör som du köper tjänsterna ifrån. För alla gruppanslutna i vårt område är det Telia.


Föreningen har ingen teknisk kompetens och inga verktyg för felsökning. Föreningen har endast placerat överföringsmedia (fiber) mellan aktiva utrustningar i vårt nät. All aktiv utrustning ägs och hanteras av kommunikationsoperatören som i vårt fall är Zitius.


Alltså för dig som är teliakund felanmäl här:Du som vill beställa bredbandstjänster gör det via zmarket. Där kan du som har öppen fiber beställa bredbandstjänster från en mängd olika tjänsteleverantörer. Du med gruppavtal kan beställa tilläggstjänster.


För det mesta fungerar vår utrustning som den ska men det händer att ny teknik spelar oss en del spratt som kan vara svåra att komma tillrätta med. Då kan det vara bra att kunna anlita en expert. I vårt område finns DPS data som har kunskap att åtgärda det mesta.

Håbols Fibernet ekonomisk förening

org nr: 769623-8125

Postadress: Vångsjö 220, 66892ED

e-post: info@habolsfibernet.se

Bankgiro: 804-8852