Frågor och svar

Fråga 1:

Är en fiberanslutning omodern eftersom man idag talar så mycket om att bygga ut trådlösa nät?

Svar 1:

Nej en fiber är på intet sätt omodern. Den har en kapacitet som vida överstiger all idag känd trådlös eller annan trådbunden teknik.

Fråga 2:

Vem vänder jag mig till när något inte fungerar?

Svar 2:

Vänd dig till din tjänsteleverantör. Det är därifrån felsökningen utgår.


Om felet finns hos tjänsteleverantören så stannar felsökningen där och tjänsteleverantören åtgärdar felet.


Om felet finns i fibernätet kommer tjänsteleverantören att ta kontakt med kommunikationsoperatören som i sin tur tar reda på exakt var felet finns. Kommunikationsoperatören skickar därefter ut reparatör.

Fråga 3:

Jag vill ansluta min fastighet. Vad kommer det att kosta?

Svar 3:

Vi får inte längre något bidrag för nytillkomna fastigheter. Därför måste installationen bekostas av fastighetsägaren. Hör av dig till någon i styrelsen så gör vi en bedömning. Fråga 4:

Kan jag ansluta min fastighet själv?

Svar 4:

Nej det kan du inte men du kan bidra aktivt för att reducera kostnaden. Du kan göra mycket grävarbete i egen regi men vissa arbeten såsom fibersvetsning, dokumentation, gps-inmätning och annat måste entreprenörer hantera.


Håbols Fibernet ekonomisk förening

org nr: 769623-8125

Postadress: Vångsjö 130, 66892ED

e-post: info@habolsfibernet.se

Bankgiro: 804-8852