Teknik

Så var det där tråkiga med tekniken. Hur går det till att ansluta alla fastigheter till samma fibernät?


Jo kommunen har med hjälp av länsstyrelsen finansierat en så kallad stamledning genom landskapet. Detta är en höghastighetsmotorväg som kan svälja all kommunikation som grenas ut till och från respektive fastighet.


Denna höghastighetsmotorväg leds i samma typ av fiber som dras in i alla fastigheter. Det är alltså inte längre i ledningen som begränsningen sitter utan i ändutrustningarna. Fibern har en kapacitet som vida överstiger ändutrustningarnas krav.

Längs stamledningen har nodstationer satts upp och här ansluts fibern från fastigheterna till aktiva switchar konfigurerade av kommunikationsoperatören.

 

Fibern dras fram till fastigheterna i kabeldike och en kopplingsbox sätts upp på fastighetens yttervägg. Här ansluter fastighetsägaren sin utrustning.

Håbols Fibernet ekonomisk förening

org nr: 769623-8125

Postadress: Vångsjö 130, 66892ED

e-post: info@habolsfibernet.se

Bankgiro: 804-8852